Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Дисципліна присвячена вивчення сучасних засобів реєстрації, передачі, обробки і видачі інформації. Студенти  повинні опанувати методи оцінки параметрів технологічних процесів, вибору раціональної технології, отримання практичних навичок по розробці технологічної документації

Остання редакція: 22.09.11

Публікаціі з предмету