Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технологія проектування та адміністрування баз і сховищ даних

Дисципліна «Технологія проектування та адміністрування баз і сховищ даних» – нормативна для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6502 «Економічна кібернетика»

Остання редакція: 22.09.11

Публікаціі з предмету