Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Артемчук Володимир Олександрович

Кафедра: Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада: Доцент
Вчене звання: Старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Стаж роботи: 5 років
Біографія:

З вересня 2012 р. і по теперішній час - доцент кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ «Київський національний економічний університет»  ім. Вадима Гетьмана.

Освіта

Закінчив в 2008 році Житомирський державний технологічний університет, факультет «Інформаційно-комп’ютерних технологій». Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та здобув кваліфікацію магістра з комп’ютерних наук.

З 1 листопада 2008 року по 31 жовтня 2011 р. навчався в аспірантурі Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

1 грудня 2011 р. успішно захистив дисертаційну роботу «Математичні та комп’ютерні засоби для вирішення задачі розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

З 1 вересня 2012 року по 31 серпня 2015 - докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

З 1 вересня 2015 року - старший науковий співробітник відділу моделювання енергетичних процесів і систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Викладає дисципліни: «Проектування автоматизованих систем управління виробничими процесами», «Моделювання інтелектуальних систем», «Корпоративні інформаційні системи».