Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Городній Олександр Васильович

Кафедра: Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Стаж роботи: 46 років
Біографія:

З 1972 по 1978рр працював молодшим, а згодом  – старшим науковим співробітником кафедри обчислювальної техніки КПІ. З 1978р  – доцент кафедри математичного забезпечення АСУ авіації Київського вищого військового авіаційного училища, з 1986 року працював завідуючим відділом системного забезпечення АСУ  у НДІ автоматизованих систем в будівництві Держбуду України. З 1999 року –  доцент кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету.
Викладає дисципліни: «Інформаційні системи в аграрному менеджменті», «Електронна комерція», «Інформаційні системи і технології в управлінні персоналом та економіки праці».