Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Краснюк Максим Тарасович

Кафедра: Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

У 2000р. з відзнакою закінчив Київський національний економічний університет по спеціальності “Економічна кібернетика” та здобув кваліфікацію магістра з інформаційних систем в банках і фінансових установах (диплом КВ №14014893 від 30.06.2000р.). З 2000 року працює в Київському національному економічному університеті, і пройшов шлях від асистента до заступника завідувача кафедри Інформаційних систем в економіці. В 2007му році виконував обов'язки завідувача кафедри.

Краснюк М.Т. є кандидатом економічних наук з 2002 р. Дисертацію захистив достроково, на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.006.01 Київського національного економічного університету  за спеціальністю  08.03.02– економіко-математичне моделювання, диплом ДК № 017357. 15 грудня 2005 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (протокол №5/19-Д) Краснюку М.Т. присвоєно вчене звання Доцента кафедри інформаційних систем в економіці (атестат о2ДЦ №015778). З жовтня 2006 року Краснюку М.Т. призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Викладаю дисципліни: Інтелектуальний аналіз даних, детекція знань в неструктурованих даних, технології оброблення та аналіз надвеликих масивів даних.