Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кривошеєв Костянтин Валерійович

Кафедра: Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Стаж роботи: 2 роки
Біографія:

У 2011 закінчив Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». 

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при діагностуванні очних захворювань в умовах невизначеності" та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.

Викладає дисципліни:

  • Автоматизовані системи управління виробничими процесами 
  • Адміністрування та програмування корпоративних баз даних
  • Гнучкі методології розробки програмного забезпечення
  • Інформаційні системи і технології управління в інноваційній економіці
  • Інформаційні системи корпоративного управління та стратегічного менеджменту
  • Методологія наукових досліджень та патентоведення
  • Технології інтеграції інформаційних систем