Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шевченко Анатолій Іванович

Кафедра: Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Біографія:
Народився 17 травня 1948 року в Брянській області. 
Анатолій Іванович закінчив фізичний факультет ДонДУ за фахом «Радiофiзика та електроніка». 
У 1985 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1990 році – докторську дисертацію, здобувши науковий ступінь – кандидата, а потім – доктора технічних наук. У 2000 році захистив докторську дисертацію з теми «Основи християнства: шлях до істини». Рішенням Ученої ради Київської духовної академії йому надано ступінь доктора богослов’я.
У 1991 році з ініціативи Анатолія Шевченка був створений науково-дослідний Інститут проблем штучного інтелекту, підпорядкований Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України. Анатолія Івановича було призначено директором цього інституту. У 1996 році спільно з Вiддiленням інформатики НАН України він заснував міжнародний науково-теоретичний журнал «Штучний інтелект» i був призначений його головним редактором. У 1997 році з його ініціативи Кабінет Міністрів України на базі науково-дослідного Інституту проблем штучного інтелекту створив вищий навчальний заклад – Донецький державний інститут штучного інтелекту. Наказом міністра освіти і науки України Анатолій Шевченко був призначений ректором створеного інституту. У 1997 році з ініціативи Анатолія Івановича Шевченка був заснований науковий журнал «Наука. Релігія. Суспільство». Професор Анатолій Шевченко був призначений головним редактором цього журналу. У 2001 році наказом міністра освіти і науки України Анатолій Шевченко призначений ректором Київського науково-навчального комплексу «Інтелект», який 2007 році Кабінет Міністрів України реорганізував у Державний університет інформатики і штучного інтелекту МОН України. 
У 2006 році під час проведення Загальних зборів НАН України Анатолій Іванович Шевченко був обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Обчислювальні системи».
Анатолій Шевченко є автором 157 наукових праць, 10 запатентованих винаходів і 15 навчально-методичних посібників для шкіл і вищих навчальних закладів.