Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зінов`єва Ірина Сергіївна

Кафедра: Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

2010-2011 рр. – асистент кафедри інформаційних систем в економіці;

В 2011 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.11 − Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці на тему:  «Моделювання процесів інтеграції промислових підприємств в умовах інноваційного розвитку».

2012-2013 рр. – старший викладач кафедри ІСЕ

з 2013 р. – доцент кафедри ІСЕ

Викладає дисципліни: «Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці», «Управління відеоконтентом», «Геоінформаційні системи». Веде  лекційні, практичні та лабораторні заняття.