Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зінов`єва Ірина Сергіївна

Кафедра:Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:14 років
Біографія:

2010-2011 рр. – асистент кафедри інформаційних систем в економіці.

У 2011 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.11 − Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці на тему:  «Моделювання процесів інтеграції промислових підприємств в умовах інноваційного розвитку». Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

2012-2013 рр. – старший викладач кафедри ІСЕ.

З 2013 р. – доцент кафедри ІСЕ.

У 2019 році отримала вчене звання доцента. 

З жовтня 2021 р. виконує обов'язки заступника завідувача кафедри ІСЕ за напрямом навчально-методичної роботи. Окрім того, відповідає за організацію та проведення на кафедрі ІСЕ профорієнтаційної роботи, наповнення й актуалізацію контенту сторінки кафедри на сайті Університету.

Постійний представник:

  • Вченої ради ННІ "Інститут інформаційних технологій в економіці";
  • Науково-методичної ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
  • програмного комітету міжнародної конференції Міжнародної конференції зі сталого майбутнього: екологічні, технологічні, соціальні та економічні питання ICSF (International Conference on Sustainable Futures: environmental, technological, social and economic matters);
  • редакційної колегії щорічної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні».

Відзнаки: Подяка від МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистісний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021), Подяка від Ректора Університету за великий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди святкування Дня працівника освіти (2019). 

Викладає дисципліни:

Є керівником курсових робіт (проєктів), кваліфікаційних робіт на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти. Керує підготовкою здобувачки на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (спеціальність 051 "Економіка").