Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи в економіці

Дисципліна «Інформаційні системи в економіці» – нормативна для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6502 «Економічна кібернетика». Дисципліна читається  в 8 семестрі. Дисципліна присвячена висвітленню питань створення та функціонування інформаційних систем в різних галузях та на різних рівнях управління національною економікою України.

Остання редакція: 22.09.11