Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисципліни магістерського рівня

Спеціальність  122 «Комп'ютерні науки»

Спеціалізації: 

  1. Інформаційні управляючі системи і технології (денна, заочна);
  2. Системи штучного інтелекту (денна, заочна).
Остання редакція: 15.01.20