Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

DATA MINING

В результаті розвитку інформаційних технологій кількість даних, що накопичуються в електроном вигляді, зростає швидкими темпами. Ці дані існують в різних форматах. В той же час, більшість цієї інформації не приносить ніякої користі, тому що її дуже важко обробити. Виникає проблема пошуку корисної інформації з великого масиву даних. Дисципліна розглядає технології Data Mining, які допомагають знайти корисні знання з великих масивів даних різної природи.

Data Mining (пошук даних, розвідка даних інтелектуальний аналіз, глибинний аналіз даних) – це процес виявлення у необроблених даних раніше невідомих нетривіальних, практично корисних і доступних інтерпретацій знань, необхідних для прийняття рішень у різних сферах діяльності.

Дисципліна «Data Mining» допомає формуванню знань та вмінь в області аналізу даних з метою розробки повної моделі функціонування та розвитку реального бізнесу.

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни для освітньої програми:

Банківський менеджмент

Фінансовий менеджмент і контролінг

Інвестиційний менеджмент

Остання редакція: 17.03.20

Публікаціі з предмету

  • DATA MINING (магістерський рівень в.о.) (232 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «DATA MINING» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8Ф03 «Корпоративні фінанси»09 Січня 2019 р.