Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформатика (галузь знань 24—Сфера обслуговування)

Остання редакція: 06.09.17

Публікаціі з предмету

  • Інформатика 6Р04 (111.5 KB)паспорт дисципліни «Інформатика»для бакалаврів галузі знань «24—Сфера обслуговування», спеціальності «242—Туризм», спеціалізації (освітньої програми) «6Р05—Туризм»07 Вересня 2017 р.
  • Інформатика 6Р05 (2 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інформатика»для бакалаврів галузі знань «24—Сфера обслуговування», спеціальності «242—Туризм», спеціалізації (освітньої програми) «6Р05—Туризм»06 Вересня 2017 р.