Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Комп’ютерна графіка 6і03

Остання редакція: 06.09.17

Публікаціі з предмету

  • Комп’ютерна графіка 6і03 (89 KB)паспорт дисципліни «Комп’ютерна графіка»для бакалаврів галузі знань «12— Інформаційні технології», спеціальності «122—Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації (освітньої програми «6і03— Комп’ютерні науки та інформаційні технології»07 Вересня 2017 р.
  • Комп’ютерна графіка 6і03 (447 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Комп’ютерна графіка»для бакалаврів галузі знань «12— Інформаційні технології», спеціальності «122—Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації (освітньої програми «6і03— Комп’ютерні науки та інформаційні технології»06 Вересня 2017 р.