Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Архітектура комп’ютерних систем (галузь знань 12 - Інформаційні технології)

для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології"
освітня програма 6701 "Безпека інформаційних та комунікаційних систем"


    

Мета навчальної дисципліни: набуття студентами системи знань щодо основних принципів архітектури і організації комп’ютерних систем, їх багаторівневих структур, щодо організації апаратного та програмного забезпечення комп'ютерних систем.

Завдання навчальної дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

 • отримувати інформацію про параметри комп'ютерної системи;
 • підключати додаткове обладнання і налаштовувати зв'язок між елементами комп'ютерної системи;
 • робити інсталяцію та налаштування програмного забезпечення комп'ютерних систем.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • базові поняття та основні принципи побудови архітектур обчислювальних систем;
 • типи обчислювальних систем і їх архітектурні особливості;
 • організацію та принцип роботи основних логічних блоків комп'ютерних систем;
 • процеси обробки інформації на всіх рівнях комп'ютерних архітектур;
 • основні компоненти програмного забезпечення комп'ютерних систем;
 • основні принципи управління ресурсами та організації доступу до цих ресурсів.

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

 • доцент - к.е.н.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

 • доцент - к.е.н.
Остання редакція: 04.07.16

Публікаціі з предмету

 • Архітектура комп’ютерних систем для 6і05 (82.5 KB)паспорт дисципліни «Архітектура комп’ютерних систем»длябакалаврів галузі знань «12— Інформаційні технології», спеціальності «125— Кібербезпека», спеціалізації (освітньої програми) «6і05—Кібербезпека»07 Вересня 2017 р.
 • Архітектура комп’ютерних систем 6і05 (341 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Архітектура комп’ютерних систем»длябакалаврів галузі знань «12— Інформаційні технології», спеціальності «125— Кібербезпека», спеціалізації (освітньої програми) «6і05—Кібербезпека»06 Вересня 2017 р.