Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Електроніка (галузь знань 12 - Інформаційні технології)

для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології"
освітня програма 6701 "Безпека інформаційних та комунікаційних систем"


     Навчальна програма курсу "Електротехніка і електроніка" розроблена відповідно до навчальної програми даного курсу та навчального плану зі спеціальності "Комп'ютерні науки ".

     Метою дисципліни "Електротехніка і електроніка" є вивчення і засвоєння принципів побудови, роботи та застосування електронних приладів, аналогових та цифрових інтегральних мікросхем, методів проектування основних функціональних блоків та типових пристроїв сучасної електронної техніки, яка використовується в комп'ютерних інтелектуальних системах прийняття рішень.

     Завданнями курсу є навчити студента:

  • принципам розрахунків електричних кіл;
  • принципам роботи сучасної електронної елементної бази і типових функціональних пристроїв (блоків) комп'ютерних систем;
  • моделюванню електронних елементів і їх використанню;
  • принципам побудови і використання аналогових і числових електронних функціональних блоків в засобах автоматики, телемеханіки, зв'язку та комп'ютерах.

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

  • доцент - к.е.н. Сидоренко В.М.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

  • доцент - к.е.н. Сидоренко В.М.

 

Остання редакція: 04.07.16

Публікаціі з предмету