Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Електроніка та мікропроцесорна техніка (галузь знань 12 - Інформаційні технології)

для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології"
освітня програма 6І03 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"

     Навчальна програма курсу "Електроніка" розроблена відповідно до навчальної програми даного курсу та навчального плану зі спеціальності "ютерні науки ".

     Метою дисципліни "Електроніка" є вивчення і засвоєння принципів побудови, роботи та застосування електронних приладів, аналогових та цифрових інтегральних мікросхем, методів проектування основних функціональних блоків та типових пристроїв сучасної електронної техніки, яка використовується в комп'ютерних інтелектуальних системах прийняття рішень.

     Завданнями курсу є навчити студента:

  • принципам розрахунків електричних кіл;
  • принципам роботи сучасної електронної елементної бази і типових функціональних пристроїв (блоків) комп'ютерних систем;
  • моделюванню електронних елементів і їх використанню;
  • принципам побудови і використання аналогових і числових електронних функціональних блоків в засобах автоматики, телемеханіки, зв'язку та комп'ютерах.

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

  • доцент - к.е.н. Сидоренко В.М.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

  • доцент - к.е.н. Сидоренко В.М.

 

Остання редакція: 02.07.16

Публікаціі з предмету