Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформатика (галузь знань 07 - Управління та адміністрування)

для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування"
освітні програми:
6О01 "Облік, аудит та оподаткування", 6А02 "
Облік, аудит та оподаткування в АПК", 6А03 "Менеджмент агробізнесу", 6Е04 "Менеджмент бізнес-організацій", 6Е05 "Публічне управління та адміністрування", 6Е06 "Підприємницька діяльність", 6Ф01 "Фінанси та страхування", 6Ф02 "Банківська справа", 6Р03 "Маркетинг", 6Р04 "Комерційна діяльність та логістика", 6М04 "Міжнародний бізнес"

 

Метою вивчення інформатики є формування у студентів високого рівня інформативних компетентностей щодо застосування сучасних програмно-технічних засобів комп’ютеризації, необхідних майбутнім фахівцям для підвищення ефективності процесів обробки, пошуку та передавання даних в умовах розвитку сучасних інформаційних технологій, що сприятиме високій конкурентоспроможності майбутніх фахівців з економіки та фінансів на українському і європейському ринках праці та є основою їх висококваліфікованої професійної діяльності.

Основні завдання полягають у засвоєнні як теоретичних основ інформатики та комп’ютерної техніки, так і в набутті практичних умінь та навичок застосування засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні соціально-економічних систем та розв’язуванні завдань фахового спрямування, аналізу та синтезу складних соціально-економічних та інформаційних систем, розробки, планування та реалізації заходів, спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі.

Вивчення інформатики:

 • надає підґрунтя для подальшого засвоєння можливостей використання комп’ютерної техніки у спеціальних дисциплінах навчального плану студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання (використання інформаційних систем в різних галузях господарства, економетрія, ризикологія тощо);
 • формує інструментарії ефективної організації вивчення фахових дисциплін засобами, що надають пакети прикладних програм (MS Office);
 • формує інформаційну культуру, що підвищує загальну компетентність майбутніх фахівців з економіки та менеджменту, сприяє високій конкурентоспроможності випускників на українському і європейському ринку праці та є основою їх висококваліфікованої професійної діяльності.

Викладачі кафедри, які забезпечують читання лекцій:

 • професори — д.пед.н. Дибкова Л.М., к.е.н. Дербенцев В.Д.,
 • доценти — к.е.н. Головко Н.Р., к.е.н Кравченко В.Г., к.пед.н. Красюк Ю.М., 
  к.е.н. Кучерява Т.О., к.е.н. Петренко Л.М., к.е.н. Сидоренко В.М., к.е.н. Cільченко М.В.
 • старші викладачі — Ляпіна І.Ю., Рзаєв Д.О., Супрунюк Г.М.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

 • професори — д.пед.н. Дибкова Л.М.,к.е.н. Дербенцев В.Д.
 • доценти — к.е.н. Головко Н.Р., к.е.н Кравченко В.Г., к.пед.н. Красюк Ю.М., 
  к.е.н. Кучерява Т.О., к.е.н. Петренко Л.М., к.е.н. Сидоренко В.М., к.е.н. Cільченко М.В.
 • старші викладачі —Куліда.В.І., Ляпіна І.Ю., Овчаренко А.А., Рзаєв Д.О., Супрунюк Г.М.
 • асистенти — Касян В.М., Кисіль Т.М., Македон Г.П.
Остання редакція: 13.01.18

Публікаціі з предмету

 • Інформатика 6Ф01, 6Ф02, 6E04, 6А03, 6Р03, 6Е05, 6О01, 6Е06, 6Р04 (131.5 KB)паспорт дисципліни «Інформатика»длябакалаврів галузі знань «07—Управління та адміністрування», спеціальності «07—Публічне управління та адміністрування», спеціалізації (освітньої програми) «6Е05— Публічне управління та адміністрування»; спеціальності «071—Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньої програми) «6О01—Облік, аудит та оподаткування»; спеціальності «072—Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізацій (освітніх програм) «6Ф01—Фінанси», «6Ф02—Банківська справа»; спеціальності «073—Менеджмент», спеціалізацій (освітніх програм) «6Е04—Менеджмент бізнес-організацій», «6А03—Менеджмент агробізнесу»; спеціальності «075—Маркетинг», спеціалізації (освітньої програми) «6Р03—Маркетинг»; спеціальності «076—Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізацій (освітніх програм) «6Е06—Підприємницька діяльність», «6Р04—Комерційна діяльність та логістика»07 Вересня 2017 р.
 • Інформатика для «6Ф01—Фінанси та страхування», «6Ф02—Банківська справа», «6Е04—Менеджмент бізнес-організацій», «6А03—Менеджмент агробізнесу», «6Р03—Маркетинг», «6Е06—Підприємницька діяльність», «6Р04—Комерційна діяльність та логістика» (2.2 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інформатика» для бакалаврів галузі знань «07—Управління та адміністрування» спеціальності «07—Публічне управління та адміністрування», спеціалізації (освітня програма) «6Е05— Публічне управління та адміністрування»; спеціальності «071—Облік і оподаткування», спеціалізацій (освітніх програм) «6О01—Облік, аудит та оподаткування», «6А02—Облік, аудит та оподаткування в АПК»; спеціальності «072—Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізацій (освітніх програм) «6Ф01—Фінанси та страхування», «6Ф02—Банківська справа»; спеціальності «073—Менеджмент», спеціалізації (освітні програми) «6Е04—Менеджмент бізнес-організацій», «6А03—Менеджмент агробізнесу»; спеціальності «075—Маркетинг», спеціалізації (освітньої програми) «6Р03—Маркетинг»; спеціальності «076—Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньої програми) «6Е06—Підприємницька діяльність», «6Р04—Комерційна діяльність та логістика»06 Вересня 2017 р.