Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інженерна та комп’ютерна графіка (галузь знань 12 - Інформаційні технології)

для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології"
освітня програма 6І05 "Кібербезпека"

      Дисципліна "Інженерна та комп'ютерна графіка" належить до загальноосвітніх дисциплін і функціонально поєднує методи і способи графічного подання науково-технічної, економічної інформації та схем інформаційних технологій на базі сучасних комп'ютерних систем.

     Основною метою дисципліни є:

  • вивчення діючих державних стандартів щодо вимог оформлення графічної конструкторської документації, що застосовується при створенні проектних документів інформаційних систем і технологій;
  • ознайомлення з сучасними програмними засобами комп'ютерної графіки;
  • оволодіння технологією комп'ютерної графіки з використанням сучасної комп'ютерної техніки.

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

  • доцент - к.е.н. Сидоренко В.М.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

  • доцент - к.е.н. Сидоренко В.М.

Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни:

  • WebCT-курс «Інженерна і комп’ютерна графіка», 2010 рік. http://193.110.163.14

 

Остання редакція: 02.07.16

Публікаціі з предмету

  • Інженерна та комп’ютерна графіка для «6і05 — Кібербезпека» (81 KB)паспорт з науки «Інженерна та комп’ютерна графіка» для бакалаврів галузі знань «12— Інформаційні технології», спеціальності «125—Кібербезпека», спеціалізації (освітня програма) «6і05—Кібербезпека»07 Вересня 2017 р.
  • Інженерна та комп’ютерна графіка для «6і05—Кібербезпека» (343.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інженерна та комп’ютерна графіка»для бакалаврів галузі знань «12— Інформаційні технології», спеціальності «125—Кібербезпека», спеціалізації (освітня програма) «6і05—Кібербезпека»06 Вересня 2017 р.
  • Чисельні методи «6і03— Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (248.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Чисельні методи»для бакалаврів галузі знань«12— Інформаційні технології», спеціальності «122—Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації (освітньої програми) «6і03— Комп’ютерні науки та інформаційні технології»06 Вересня 2017 р.