Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи метрології та вимірювання (для спец. 6701 - Безпека інформаційних та комунікаційних систем)

для студентів спеціальності 6701 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» всіх форм навчання - нормативна


    

Мета навчальної дисципліни:є набуття студентами системи знань щодо основних принципів метрології та вимірювання, опанування основами знань, необхідними для вирішення виробничих завдань, пов’язаних з вибором засобів і методів вимірювань електричних, магнітних та неелектричних величин, а також для вивчення інших дисциплін спеціальності, в яких використовується електровимірювальні прилади.

Завдання навчальної дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • засвоїти теоретичні основи метрології та вимірювання
  • набути практичні уміння та навички застосування сучасних засобів метрології та вимірювання.

В результаті студенти мають:

  • засвоїти принципів дії, властивостей, характеристик розповсюджених засобів вимірювань електричних, магнітних та неелектричних величин;
  • отримати навички користування вимірювальним обладнанням;
  • навчитися вибирати засоби і методи вимірювань;
  • навчитися виконувати вимірювання і оцінювати їх похибки.

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

  • доцент - к.е.н.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

  • доцент - к.е.н.
Остання редакція: 25.01.16

Публікаціі з предмету

  • Основи метрології та вимірювання 6701 (93.5 KB)паспорт дисципліни «Основи метрології та вимірювання» для бакалаврів галузі знань 1701 «Інформаційна безпека», спеціальності 6701 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем»07 Вересня 2017 р.
  • Основи метрології та вимірювання (296.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Основи метрології та вимірювання» для бакалаврів галузі знань 1701 «Інформаційна безпека», спеціальності 6701 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем»06 Вересня 2017 р.