Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Системний аналіз (галузь знань 12 - Інформаційні технології)

для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології"
освітня програма
6101 "Комп'ютерні науки

Остання редакція: 04.07.16

Публікаціі з предмету