Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисципліни бакалаврського рівня (вибіркові)

Пост-опитування студентів "Спогади про інформатику"

 
Остання редакція: 18.04.19