Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформатика ІІ (для спец. 6504 - Економіка підприємства)

для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"
освітня програма:
 6504 "Економіка підприємства"

      Метою вивчення дисципліни є продовження формування у студентів інформатичних компетентностей високого рівня щодо застосування сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій, необхідних майбутнім фахівцям для підвищення ефективності процесів обробки, пошуку та передавання даних в умовах інтенсивного розвитку сучасного інформаційного суспільства, шляхом встановлення системо-утворюючих зв’язків між окремими навчальними елементами курсів «Інформатика» та «Інформатика ІІ» (вертикальна інтеграція знань) та трансдисциплінарних зв’язків (горизонтальна інтеграція знань), що сприяє координації та систематизації навчального матеріалу різних дисциплін, формуванню загальнонаукових знань, умінь та навичок їх отримання в різних видах діяльності, зокрема формуванню на елементарному рівні понятійного апарату та вивченню технології розв’язування програмними засобами задач, що мають походження з інших дисциплін — задачі фінансового аналізу (фінансовий менеджмент, фінансова математика), задачі статистичного аналізу (статистика, економетрія), задачі оптимізації (економіко-математичне моделювання) та ін.

     Основні завдання полягають у продовженні формування практичних навичок застосування засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні соціально-економічних систем та розв’язуванні завдань фахового спрямування на рівні трансформації та творчості.

     Предмет вивчення - система засобів автоматизації обробки та аналізу економічної інформації.


Викладачі кафедри, які забезпечують читання лекцій:

  • доценти — к.пед.н. Красюк Ю.М.

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

  • доценти — к.пед.н. Красюк Ю.М.

Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни:


Відеолекції
Технологія проведення фінансового аналізу засобами Microsoft Excel
 

Остання редакція: 05.07.16

Публікаціі з предмету

  • Інформатика-2 для «6504 — Економіка підприємства» (381 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інформатика-2» для бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6504 «Економіка підприємства»15 Липня 2016 р.
  • Інформатика-2 для «6504 — Економіка підприємства» (124 KB)паспорт з дисципліни «Інформатика-2» для бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6504 «Економіка підприємства»14 Липня 2016 р.