Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бізнес-інформатика (галузь знань 08 — Право)

для студентів галузі знань 08 "Право"
освітня програма:
6Ю01 "Правознавство"

 Метою вивчення дисципліни є продовження формування у студентів інформатичних компетентностей високого рівня щодо застосування сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій, необхідних майбутнім фахівцям для підвищення ефективності процесів обробки, пошуку та передавання даних в умовах інтенсивного розвитку сучасного інформаційного суспільства, шляхом встановлення системо-утворюючих зв’язків між окремими навчальними елементами курсів «Інформатика» та «Інформатика ІІ» (вертикальна інтеграція знань) та трансдисциплінарних зв’язків (горизонтальна інтеграція знань), що сприяє координації та систематизації навчального матеріалу різних дисциплін, формуванню загальнонаукових знань, умінь та навичок їх отримання в різних видах діяльності, зокрема формуванню на елементарному рівні понятійного апарату та вивченню технології розвязування програмними засобами задач, що мають походження з інших дисциплін — задачі фінансового аналізу (фінансовий менеджмент, фінансова математика), задачі статистичного аналізу (статистика, економетрія), задачі оптимізації (економіко-математичне моделювання) та ін.

     Основні завдання полягають у продовженні формування практичних навичок застосування засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні соціально-економічних систем та розв’язуванні завдань фахового спрямування на рівні трансформації та творчості.

     Предмет вивчення - система засобів автоматизації обробки та аналізу економічної інформації.


Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

  • доцент  
  • старший викладач 

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять:

  • доцент  -
  • старший викладач 
  • асистент 
  •  
Остання редакція: 14.07.16

Публікаціі з предмету

  • Бізнес-інформатика для «6Ю01-Правознавство» (95.5 KB)паспорт з дисципліни «Бізнес-інформатика» для бакалаврів галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», спеціалізації (освітньої програми) «6Ю01-Правознавство»07 Вересня 2017 р.
  • Бізнес-інформатика для «6Ю01—Правознавство» (351 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Бізнес-інформатика» для бакалаврів галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», спеціалізації (освітньої програми) «6Ю01—Правознавство»06 Вересня 2017 р.