Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програмування та алгоритмічні мови

Метою вивчення дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови" є набуття студентами знань та практичних навичок з алгоритмізації типових процедур обробки соціально-економічної інформації, технології проектування та програмування, програмування власних програмних продуктів мовою С++, формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок використання структурної та об¢єктно-орієнтованої методології програмування.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету

  • Програмування та алгоритмічні мови (475 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови» 22 Січня 2018 р.
  • Програмування та алгоритмічні мови (курсова) (205 KB)з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови" світний ступінь бакалавр для галузі знань “Інформаційні технології” спеціальність 6і04 “Системний аналіз” освітня програма “Системний аналіз”22 Січня 2018 р.
  • Програмування та алгоритмічні мови 6.124 (6і04) (125.5 KB)паспорт науки “Програмування та алгоритмічні мови”15 Липня 2016 р.
  • Програмування та алгоритмічні мови 6.040303 (124.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови» 15 Липня 2016 р.