Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Галіцин Володимир Костянтинович

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: Професор кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 57 років
Біографія:

Професор кафедри, заслужений працівник освіти України, заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», нагороджений медаллю «Ветеран праці», знаком «Відмінник освіти України», нагрудним знаком «Петро Могила», почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, знаком «За внесок в економічну науку».

В 1961 році закінчив Чорноморське вище військово-морське училище імені П.С. Нахімова, в 1967 році Київський політехнічний інститут (КПІ).

Стаж роботи в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 57 років, з 33 роки працював на посаді завідувача кафедрою. Понад 18 років – головним редактором фахового наукового збірника «Моделювання та інформаційні технології в економіці».

Тема докторської дисертації: «Моделі та технології систем моніторингу в економіці», спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Наукові інтереси – проблеми розбудови інформаційного менеджменту в соціально-економічних системах, моделі, методи і технології систем моніторингу соціально-економічних об’єктів.

Автор і співавтор 175 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі 13 монографій, 2 підручників, 8 навчальних посібників з грифом МОН України.

Член редколегій фахових видань «Моделювання та інформаційні технології в економіці» та  наукового журналу «Науково-технічна інформація».

Член спеціалізованих вчених рад у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України.

Член Вченої ради Університету та заступник Голови Вченої Ради ННІ «Інститут інформаційних технологій в економіці» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Вчений секретар Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економічної кібернетики».

Під керівництвом Галіцина В.К. підготовлено 3 доктора економічних наук та понад 20 кандидатів економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.