Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гладка Юлія Анатоліївна

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат фiзико-математичних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Є автором більш, ніж  100  науково-методичних праць,  зокрема, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Google Scholar, Index Copernicus. Автор колективної монографії за участі  Вернона  Л. Сміта, Нобелівського лауреата з економіки, приймала участь у 30 наукових конференціях різного рівня. 

Вищу освіту отримала в КНУ ім. Тараса Шевченка  на факультеті кібернетики, який закінчила в 1996 році за спеціальністю "прикладна математика".  Також після закінчення цього університету отримала другий диплом за  спеціальністю "перекладач в галузі прикладної математики та інформатики (англійська мова)".  

В 2000 році після закінчення аспірантури Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України за спеціальністю: 01.05.02. "Математичне моделювання та обчислювальні методи"  захистила дисертацію на тему "Чисельно-аналітичне моделювання хвильових процесів" та  отримала науковий  ступінь кандидата фіз.-мат. наук.

Викладає дисципліни: "Комп'ютерна математика", "Диференціальні рівняння", "Випадкові процеси", "Higher Mathematics"

Orcid ID: 0000-0001-5819-7465

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=S817dEsAAAAJ&hl=en

ResearchGate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2167273323_Y_A_Gladka

Scopus Author ID: 57212142542