Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління портфелями ІТ-проектів

Метою вивчення науки (дисципліни) «Управління портфелем ІТ-проектів» є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок, заснованих на стандартних процесах Управління портфелем ІТ-проектів, а також опанування відповідної методології Управління портфелем ІТ-проектів різних типів і видів.  

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету