Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисципліни магістерського рівня

За кафедрою комп'ютерної математики та інформаційної безпеки закріплено одну освітньо-професійну програми другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

    1. Системний аналіз.  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.ф-м.н., професор Джалладова І.А.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти освітнього-професійної програми "Системний аналіз"

     2. Інші освітньо-професійні програми.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти інших освітнього-професійних програм

 

Остання редакція: 21.07.20