Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчально-методична робота

1      Валєєв К.Г., Джалладова І.А. "Вища математика". Навч. посібник: У 2-х частинах. Навчальнo-методичне видання. К.:КНЕУ,2001. Ч.1: 546 с./ Ч.2: 451 с.

2      Волощенко А.Б, Джалладова І.А. "Теорія ймовірностей і математична статистика": Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К:КНЕУ,2003 -  256 с.

3      Валєєв К.Г., Джалладова І.А. "Математичний практикум". Навчальнo-методичне видання.    К:КНЕУ,2004 - 682 с.

4      Джалладова І.А. "Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики". Навчальнo-методичне видання.       К:КНЕУ, 2006  -   352 с.

5      Блудова Т.В., Греджук І.Ф., Джалладова І.А., Макаренко О.Д. "Практикум з вищої математики". Навчальнo-методичне видання.      К:КНЕУ, 2006.  -   404 с.

6      Валєєв К.Г., Джалладова І.А. "Елементарна математика". Навчальнo-методичне видання.     К:КНЕУ, 2006. -  352 с.

7      Валєєв К.Г., Джалладова І.А. "Математика на вступних випробуваннях". Навчальнo-методичне видання.     К: КНЕУ, 2006.  -  400 с.

8     Валєєв К.Г., Джалладова І.А. "Теорія ймовірностей і теорія випадкових процесів". Навчальнo-методичне видання.  К:КНЕУ, 2009. -  378 с.

9     Блудова Т.В., Джалладова І.А., Макаренко О.І., Шуклін Г.В. "Математична економіка". Навчальнo-методичне видання.       К:КНЕУ, 2009. -  464  с.

10    Барковська Н. В., Барковський В. В. "Математика для економістів".   НАУ, К., 1997.  Ч. І  — 399 с.

11     Барковська Н. В., Барковський В. В., Лопатін О. К. "Математика для економістів", Теорія ймовірностей та математична статистика, К.: НАУ, 1997.  Ч.ІІ, — 253 с.

12     Барковський В. В., Барковська Н. В. "Основи елементарної математики".      К.: НАУ, 1999. — 236 с.

13      Барковський В. В., Барковська Н. В. . "Вища математика для економістів".     К.: ЦУЛ, 2002. — 401 с.;   К.: ЦУЛ, 2005. — 445 с

14      Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін О. К. "Теорія ймовірностей та математична статистика".     К.: ЦУЛ, 2002. — 448 с.

15      Валєєв К.Г., Джалладова І.А., Лютий О.І., Макаренко О.І.  "Вища математика". Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Навчально-методичне видання.     К: КДЕУ, 1999. - 396 с.

16       Валєєв К.Г., Джалладова І.А., Лютий О.І.,Макаренко О.І. "Вища математика". Навчально-методичне видання.   К:КНЕУ,2001. -  420 с.

Остання редакція: 14.02.14