Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладне програмування

Після опанування дисципліни студенти будуть вміти: розробляти й аналізувати алгоритми розв'язання економічних задач; оцінювати складність алгоритмів з метою ефективної реалізації програмного продукту; програмувати та налагоджувати програмні модулі з використанням інтегрованого середовища мови C ; застосовувати методологію структурного та об’єктно-орієнтованого підходу у процесі створення програмного забезпечення.

Остання редакція: 31.01.13