Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Архітектура ІТ-підприємств

Метою викладання дисципліни «Архітектура ІТ-підприємств» є формування у студентів системи професійних знань з теоретичних основ побудови архітектури ІТ-підприємства, що включає його місію і стратегію, бізнес-архітектуру, архітектуру додатків і технологічну архітектуру, та вмінь використовувати провідні методи і засоби проектування, побудови архітектури підприємства.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету

  • Архітектура ІТ-підприємств (77 KB)паспорт щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки«Архітектура ІТ-підприємств»23 Січня 2018 р.
  • Архітектура ІТ-підприємств (340 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Архітектура ІТ-підприємств»22 Січня 2018 р.