Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Криптоаналіз

Криптоаналіз - це галузь криптографії, що вивчає методи взлому кодів та криптосистем. Криптоаналіз створює техніки взламування шифру, зокрема більш ефективними алгоритмами ніж "bruteforce". На додачу до традиційних методів, як частотний аналіз та індекс збігів, криптоаналіз включає сучасні методи, які тільки починають розвиватися та активно досліджуються, наприклад такі як лінійний криптаналіз або диференціальний криптоаналіз, що можуть дешифрувати шифри з високою криптостійкістю.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

  • розгляд основних етапів історичного розвитку криптографії та роль криптографічних алгоритмів при захисті інформації на підприємстві;
  • оволодіння теоретичними знаннями про основні методи криптографічного захисту інформації;
  • розгляд математичних моделей симетричних шифрів та їх властивостей;
  • оволодіння основними способами шифрування даних;
  • вивчення методів асиметричної криптографії;
  • дослідження особливостей криптографічних алгоритмів та криптографічних протоколів;
  • розгляд основних напрямків розвитку сучасних систем криптографічного захисту інформації.

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни для освітньої програми:

Системи штучного інтелекту

Остання редакція: 23.03.20