Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Безпека інтелектуальних інформаційних систем

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

використання організаційних, структурних, математичних та економічних засобів безпеки інтелектуальних інформаційних систем, оволодіння методологією оцінки рівня інформаційної безпеки систем в умовах невизначеності, умінню оцінювати показники безпеки в інтелектуальних інформаційних системах різноманітної структури.

Остання редакція: 23.09.11