Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Математична логіка та теорія алгоритмів

Метою вивчення науки є ” Математична логіка та теорія алгоритмів”є опанування фундаментальними поняттями теорії алгоритмів, формування практичних навичок розробки алгоритмів розв’язання прикладних задач а також формування математичної та інформаційної культури студентів напрямку підготовки  "Системний аналіз".

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету