Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Обєктно-орієнтоване програмування

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій: складові  та зміст об'єктно-орієнтованого підходу; базові інгредієнти об'єктно-орієнтованого програмування; технологію побудови програмної системи в JDK,  JBuilder; основні конструкції мови Java; класи та методи мови Java; організацію вводу і виводу даних ;технологію програмування розподільних завдань.

Остання редакція: 09.12.17

Публікаціі з предмету