Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень (К-ра Статистики)

Остання редакція: 19.02.19

Публікаціі з предмету

  • Методологія наукових досліджень (магістерський рівень в.о.) (794.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми (спеціалізації) 8і04«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.