Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика державних фінансів

Остання редакція: 10.11.16

Публікаціі з предмету

  • Статистика державних фінансів (66.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Статистика державних фінансів» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Статистика державних фінансів (74.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Статистика державних фінансів”10 Листопада 2016 р.