Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дрига Сергій Георгійович

Кафедра: Кафедра статистики
Посада: Професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 30 років
Біографія:

Дрига Сергій Георгійович

Народився у м. Дніпро у 1953 році. У 1975 році закінчив Київський інститут народного господарства, у 1980 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а у 2010 роцi - на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Працював викладачем у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Академії внутрішніх справ України, Київському національному торговельно- економічному університеті, а також працював на посаді генерального директора Українського фонду підтримки підприємництва. В період з 2010 по 2014 рр. працював на посаді ученого секретаря Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Підготував низку проектів постанов КМ України з питань підтримки і розвитку підприємництва, науково-аналітичних матеріалів для комітетів Верховної Ради України, Мінекономрозвитку України та Держкомпідприємництва, а також є співорганізатором десяти міжнародних конференцій. Наразі є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва. Приймав участь у підготовці паспорту спеціальності 08.00.04 – «економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

Має більше 60 наукових робіт в галузі економіки підприємництва, інституціональної та еволюційної економіки, інвестиційного і інноваційного регулювання розвитку економіки та аналітичного забезпечення управління економікою. Є дійсним членом «Асоціації «Євразійський економічний клуб учених» і приймав участь у роботі Євразійського економічного Форуму. «Залужений економіст України». Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Загальний стаж наукової діяльності більше 30 років.