Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Горна Марина Олексіївна

Кафедра: Кафедра статистики
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:
Народилася в м. Києві. Закінчила у 1998 році Київський національний економічний університет, здобула спеціальності "магістр з організації та управління статистичними дослідженнями" та "викладач економіки". Працювала заступником головного бухгалтера у спільному українсько-американському підприємстві "Контраст" та у ВД Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. З 2010 року почала викладацьку діяльність, та по теперішній час працює на кафедрі статистики Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.
У 2013 році закінчила аспірантуру Київського національного економічного університету. У 2016  роцi захистила дисертацію за темою: "Статистичне забезпечення управління фондами соціального страхування". Методичні положення кандидатської дисертації використовуються і впроваджуються в практичній роботі Федерації професійних спілок України та Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. У 2015 році проходила стажування в Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Викладає навчальні дисципліни: "Статистика", "Соціальна статистика". Автор більше 20 публікацій у збірниках наукових праць, у тому числі в журналах, які індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Index Copernicus, WorldCat, Google Scholarh, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic, Journals Index, CiteFact. Загальний стаж роботи 20 років.