Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Панасенко Інна Вікторівна

Кафедра: Кафедра статистики
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 9 років
Біографія:

Панасенко Інна Вікторівна

Закінчила у 2006 році Донецький національний університет імені Василя Стуса. Отримала кваліфікацію магістра з прикладної статистики. З 2006 року почала викладацьку діяльність на посаді асистента кафедри економічної статистики Донецького національного університету імені Василя Стуса. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “статистика” у вченій раді Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана. Має досвід практичної діяльності. Працювала у ТОВ “Харвіст Холдинг”, де займала посади від молодшого спеціаліста з фінансів до начальнику відділу казначейських операцій. Протягом 2011-2016 рр. здійснювала викладацьку діяльність за сумісництвом. З 2016 року працює доцентом кафедри статистики Київського національного університету ім. В. Гетьмана. У 2015 році проходила стажування у Академічному товаристві Міхала Балудянського у Словаччині. Викладає дисципліни: “Статистика”, “Соціальна статистика”, “Демографічна статистика”.

Автор більше 40 публікацій у збірниках наукових праць, у тому числі в журналах, які індексуються у міжнародних наукометричних базах: SciVerse Scopus, EBSCOhost and Ulrch`s Periodicals Directory, EcoLit, Cabell`s Directories, ABI/Inform by ProQuest, Index Copernicus, WorldCat, Академия Google, Research Bible та ін.

Стаж роботи: 9 років.