Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Екологічна статистика

Екологічна  статистика

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету

  • Екологічна статистика (469.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Екологічна статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.
  • Екологічна статистика (99.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Екологічна статистика”10 Листопада 2016 р.