Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія та організація статистики

Мета дисципліни– формування наукового світогляду студентів щодо методології та організації статистики в Україні в умовах глобалізації і Євроінтеграції.

"Методологія і організація статистики" є вибірковою, професійно-орієнтованою дисципліною, пов’язана з базовими нормативними дисциплінами: "Політична економія", "Статистика", "Економічна статистика", "Державне регулювання економіки". Після опанування даної дисципліни студенти отримають знання щодо: специфіки функціонування статистичних організацій, їх ролі у сучасному суспільстві; організацію сучасної статистики в Україні; знання сучасних уніфікованих форм звітності; вміння організовувати спеціальні статистичні обстеження; знання методів контролю статистичних даних та безпеки статистичної інформації.

Остання редакція: 22.09.11

Публікаціі з предмету

  • Методологія та організація статистики в Україні (397 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Методологія та організація статистики»25 Жовтня 2017 р.