Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Система національних рахунків (нормативна дисципліна для спеціальності 8101)

Метою вивчення дисципліни "Системи національних рахунків" є здобуття студентами теоретичних знань про систему національних рахунків та практичних навичок щодо статистичного дослідження інформації та розробки макроекономічних прогнозів.

Завданням цієї дисципліни є вивчення студентами основних категорій, принципів побудови, показників СНР з метою здійснення економічного аналізу  і моделювання на макрорівні та розробки заходів щодо регулювання ринкової економіки. Опанування методикою побудови кількісних моделей економіки на базі системи національних рахунків та інших міжнародних макроекономічних стандартів (статистика державних фінансів, платіжного балансу, статистика грошово-кредитного сектору). На основі статистичного аналізу, враховуючи тенденції та закономірності, що сталися в економіці, розробляти базисні та нормативні прогнозні розрахунки.

Остання редакція: 22.09.11