Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика АПК

Мета опанування дисципліни полягає в формуванні системи знань і практичних навичок щодо статистичного аналізу стану і розвитку сільського господарства.

Після опанування дисципліни студент набуває знання стосовно економічної суті та методики визначення основних натуральних і вартісних статистичних  показників, які застосовуються для характеристики стану і розвитку сільського господарства, методів статистичного аналізу наявності та використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів сільськогосподарського виробництва, а також з основними джерелами статистичної інформації, які використовують державні статистичні органи для  вивчення сільського господарства. Набуті знання з методики розрахунку основних натуральних і вартісних статистичних показників, що характеризують стан і розвиток сільського господарства, і певні практичні навички щодо застосування відповідних статистичних методів обробки та аналізу статистичної інформації з застосуванням комп’ютерної техніки, зокрема програми Excel, знайдуть широке використання в професійній діяльності майбутніх економістів.

Остання редакція: 31.08.16

Публікаціі з предмету

  • Статистика_АПК (432 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  Статистика_АПК25 Жовтня 2017 р.
  • Статистика АПК (81.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Статистика АПК”10 Листопада 2016 р.