Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія та організація статистики у міжнародних організаціях (варіативна)

наука «МЕТОДОЛГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАТИСТИКИ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ»

 

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: здобуття студентами теоретичних знань щодо задач, принципів та організації статистичної діяльності у системі міжнародних організацій.

Завдання науки: формування у студентів комплексного статистичного мислення та сучасного бачення статистики у суспільстві.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

         - застосовувати основні принципи статистики ООН при плануванні та бюджетуванні державної політики в галузі статистики;

       -     визначати роль та місце статистики України у міжнародній статистичній системі у складі глобальної системи статистики;

         -     оцінювати специфіку підсистем міжнародних статистичних організацій;

         -  виконувати роботу із інформацією, доступною для користування у міжнародних статистичних базах метаданих;

- виконувати роботу щодо розбудови та вдосконалення національної статистичної системи;

- вміти проводити вибіркові спостереження за різними соціально-економічними процесами згідно вимог міжнародних організацій;

- формувати та контролювати проекти міжнародної технічної допомоги в галузі статистики;

- організовувати міжнародне співробітництво в галузі статистики.

      

 

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету