Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія та організація статистики в Україні (варіативна)

наука «МЕТОДОЛГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ»

 

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: здобуття студентами теоретичних знань щодо методології, принципів діяльності, стратегічного планування та організації статистики в Україні як невід'ємної складової глобальної статистичної системи.

Завдання науки: формування у студентів узагальнюючого аналітичного мислення щодо аналізу та оцінювання соціально-економічних процесів та явищ.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

       -   організовувати та планувати міжвідомче співробітництво з питань статистичного забезпечення процесу управління;

       - налагоджувати обмін статистичною  та адміністративною інформацією в межах національної статистичної системи;

       - опрацьовувати дані та інформації офіційної статистики в ході організації спеціальних статистичних спостережень;

       - розробляти методологічні та організаційні питання проведення статистичних спостережень (суцільних та вибіркових) за різними соціально-економічними явищами;

       - оброблювати статистичні дані, забезпечувати якість та конфіденційність статистичної інформації та контролювати надійність отриманих результатів;

       - володіти  сучасними методами оброблення статистичних даних;

       - визначати потреби і вимоги споживачів оцінювання та забезпечення якості статистичної інформації;

        - адаптовувати методологію підготовки звітів з якості, гармонізовану в рамках Європейської статистичної системи, до статистики підприємств України.

 

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету