Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжпредметний тренінг (К-ра Статистики)

Остання редакція: 19.02.19

Публікаціі з предмету

  • Міжпредметний тренінг (магістерський рівень в.о.) (725 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжпредметний тренінг» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми (спеціалізації) 8і04«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.