Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Позиціонування країн світу у рейтингових системах міжнародних організацій (варіативна)

дисципліна «ПОЗИЦІОНУВАННЯ КРАЇН СВІТУ У РЕЙТИНГОВИХ СИСТЕМАХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

Освітній ступінь: магістр

Мета дисципліни: набуття студентами теоретичних знань методології побудови міжнародних рейтингів та практичних навичок їх використання в статистичній практиці

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для здійснення економіко-статистичного аналізу розвитку рейтингових систем міжнародних організацій.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

−         надавати характеристику та класифікувати основні міжнародні рейтинги;

−         проводити статистичний аналіз конкурентоспроможності та інвестиційної безпеки країн за основними міжнародними рейтингами;

−         використовувати основні інструменти для ефективного пошуку необхідної статистичної інформації, відповідної методології та метаданих, що розміщені на сайтах, накопичені у статистичних базах даних та опубліковані у виданнях міжнародних організацій;

−         здійснювати статистичний аналіз ефективності економіки країн за рейтингами міжнародних організацій та визначати позицію окремої країни у системі цих рейтингів;

−         оперувати статистичним даними в області міжнародних рейтингів у поєднанні з іншими макроекономічними стандартами з метою виявлення взаємопов’язаних змін у глобальній економіці;

−         обчислювати узагальнюючі статистичні показники та здійснювати порівняння рейтингових оцінок країн світу за міжнародними організаціями.

 

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету