Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика державного бюджету

Остання редакція: 16.05.16

Публікаціі з предмету

  • Статистика державного бюджету (69.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Статистика державного бюджету» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.