Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

М. В. Довнар-Запольський – фундатор Київського комерційного інституту